Arteterapie

Arteterapie

Popis:

Terapie kreslením, malováním a tvořením. Nejsou potřeba žádné zkušenosti, žádný talent. Zaměříme se na uvolnění stresu, budeme relaxovat a malovat různými styly, a různými pomůckami.

V ceně je veškerý materiál!

cena: 800 Kč/ měsíc, nebo induviduální 1 lekce 640 Kč/os Sleva 2- 5 klientů 560/os,5a více klientů 500 Kč/os
kdy, čas: dle domluvy, možnost i během pondělních dílniček, nebo neděle
docházka nejlépe 1x týdně, lekce min. 2 hod
dle zaměření a potřeb klientů, bud individuální, týmová, skupinová, nebo rodinná

Doporučená docházka:

1x týdně, lekce min. 2h

Kdy:

Po 8-11
Út 8-12
Čt 8-12

Cena:

800Kč /měsíc

640Kč / individuální 1 lekce pro 1 osobu

2-5 klientů

560Kč /os

500Kč /os

Co je arteterapie

Obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Výtvarné tvořivé aktivity mají podporovat zdraví a podpořit léčení. Ve všech těchto rovinách je arteterapie postupem léčebným.
Kromě toho jsou arteterapeutické aktivity využitelné v primární, sekundární a terciální prevenci i v následné péči v oblasti zdravotnictví, sociální péče, výchovy a vzdělávání u dětí i dospělých. Vzhledem k šíři možného a užitečného využití a prolínání jednotlivých oblastí je proto důležité zachovat průřezový mezioborový charakter povolání.

Jako obor s primárně terapeutickým dopadem se může uplatnit v systematickém přístupu, kdy využití výtvarné tvorby je hlavním prostředkem terapeutického působení, nebo práce s výtvarnou tvorbou rozšiřuje a doplňuje různé terapeutické přístupy a tím podporuje a zesiluje účinek verbální psychoterapie. Těsné spojení arteterapie s psychoterapií, aniž bychom ji vnímali jako techniku, ale především jako způsob komunikace, dovolí její systematické využití v průběhu celého trvání psychoterapeutického procesu napříč různými psychoterapeutickými směry, kterým může být přizpůsobitelná v rámci teoretického zázemí. Jejím specifickým účinným faktorem je výtvarný posun jako metafora posunu v míře a intenzitě obtíží.

Cíle arteterapie
Arteterapeutické postupy jsou zacíleny na léčebné kognitivní, motivační a emocionální aspekty: sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobnostní růst, podpora vývoje, změna stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, náhled, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu, katarze, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci harmonizace osobnosti, adaptivnější zacházení s emocemi a kultivace obranných mechanismů. Cíle, jež si arteterapie klade, souvisejí na jedné straně s tím, z jakých pozic arteterapie vychází, na straně druhé ze situací a potřeb klientů či pacientů, s nimiž pracuje.

http://www.arteterapie.cz/arteterapie