Pro firmy

Rádi bychom Vaši organizaci oslovily s nabídkou programu “ANIMOTERAPIE PRO FIRMY” Naše organizace se zabývá především POŘÁDÁNÍM AKCÍ PRO VEŘEJNOST, ARTETERAPIÍ (VÝTVARNÉ A TVOŘIVÉ PROGRAMY) A ANIMOTERAPIÍ (TERAPIE SE ZVÍŘATY). Je možnost oba programy skloubit....

Pro školy a školky

Naše organizace se zabývá převážně felinoterapií, což je součást animalterapie zaměřená na práci a terapie s menšími zvířaty, ale v dnešní době v ČR se sem počítají všechna zvířátka kromě psů a koní. Jsme certifikovaní lektoři a handleři felinoterapie a všechna naše...

Co to je?

Je to terapie za pomoci zvířete a existuje spousty možností, kterými vám zvířátko může pomoci.  Někdy můžete slyšet i termín “zooterapie” nebo “animoterapie”. Samozřejmě každé zvířátko musí mít svého “páníčka” neboli “handlera“, který s ním všude chodí a stará se o...